Boosten Administraties
Maak van úw administratie ónze zorg!


Vervanging van de huidige KOR-regeling door de OVOBOp 1 januari 2020 zal er een verandering plaatsvinden op het gebied van de BTW. De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) wordt vervangen door de omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB).
Die nieuwe regeling heeft enkele essentiële verschillen. Welke zijn dat?

Van KOR naar OVOB

Zo is het nu. De huidige Kleineondernemersregeling (KOR) geldt voor een natuurlijk persoon die ondernemer is (bijv. eenmanszaak of Vennootschap onder Firma) en die per jaar niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd is. Door de KOR krijgen kleine ondernemers een korting en hoeven zij verder geen of minder btw te betalen. Ook kunnen ze verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen.

Zo wordt het volgend jaar. De huidige KOR wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling: de Omzet gerelateerde Vrijstelling van OmzetBelasting (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm (nu dus ook BV’s, verenigingen en stichtingen) kan een onderneming kiezen voor de OVOB. Mits de jaaromzet (exclusief BTW) maar beneden de grens van € 20.000 blijft en de onderneming gevestigd is in Nederland. In plaats van een korting op de BTW kan de ondernemer dan kiezen voor een vrijstelling. Dit betekent voor de ondernemer:

- geen btw-aangifte meer;
- geen btw op factuur meer in rekening brengen;
- door andere ondernemers in rekening gebrachte btw is niet aftrekbaar;
- omzet dient wél bijgehouden te worden in de administratie;
- deelname aan de OVOB betekent vrijstelling voor 3 jaar, na drie jaar moet er opnieuw een keuze gemaakt worden.

Internationaal

Ondernemers die voor de OVOB kiezen, zijn ontheven van hun aangifteplicht en de administratieve verplichtingen. Dit geldt ook voor de intracommunautaire prestaties die vanuit Nederland aan andere EU-landen worden verricht. Een belangrijk nadeel is wel dat diezelfde ondernemer een aangifteplicht heeft als de heffing van btw naar hem verlegd is door een leverancier uit een ander land.

Aanmelden Belastingdienst

Als u momenteel al een ontheffing heeft van administratieve verplichtingen, dan hoeft u niets te doen. De Belastingdienst meldt u dan automatisch aan voor de vrijstelling. Hiervoor ontvangt u een aparte brief.Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de OVOB? Dan kunt u zich vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Het is dus, in tegenstelling tot de huidige KOR, geen automatisch toepasbare regeling. De ondernemer die eenmaal voor de regeling kiest, zit hier drie jaar aan vast. Wij regelen uw aanmelding.

Begin en einde OVOB

Een ondernemer die gedurende een jaar boven de omzetgrens van € 20.000 komt, moet zich verplicht melden bij de Belastingdienst. Hij moet vanaf dat moment weer voldoen aan de normale BTW-regels. Het maakt niet uit of het € 20.000 omzet is die belast is met het hoge BTW-percentage, het lage BTW-percentage, vrijgestelde of verlegde omzet! Een goede administratie blijft dus essentieel voor de OVOB maar ook voor de jaarrekening en het doen van de aangifte inkomstenbelasting!Het vervallen van de vrijstelling geldt echter niet met terugwerkende kracht. Mocht een ondernemer in augustus 2020 de grens van € 20.000 omzet doorbreken, dan gelden de normale BTW-regels weer vanaf dát tijdstip. Dit betekent dat de ondernemer vanaf dat moment pas weer BTW in rekening dient te brengen én dat voorbelasting vanaf dat moment weer verrekend kan worden. Uw klanten zullen vanaf augustus 2020 dan weer gefactureerd worden met BTW of u neemt vanaf dat moment genoegen met een lagere opbrengst.Een startende ondernemer moet uiterlijk vier weken vóór de start van de activiteiten de OVOB aanvragen, anders zijn de activiteiten niet vanaf het begin vrijgesteld van BTW.

U valt nu onder de KOR?

De nieuwe KOR is bedoeld als heldere oplossing voor de ondernemer. Geen korting op de af te dragen BTW maar een vrijstelling van BTW.Het is voor de huidige ondernemers die de oude KOR toepassen maar de vraag of het voordelig is om de nieuwe KOR toe te passen. Weegt de vrijstelling op tegen de niet-aftrekbare voorbelasting? U zult tijdig actie moeten ondernemen en moeten beoordelen of de OVOB gunstig voor u is of dat er gewoon moet worden gekozen voor de ouderwetse BTW-plicht.

U zult drie jaar in de tijd moeten vooruit kijken. Verwacht u een omzet lager dan € 20.000 maar wel (grote) investeringen te gaan doen. Bedenk dan dat u weliswaar geen BTW hoeft af te dragen over uw omzet maar dat de in rekening gebrachte BTW op aankopen/investeringen ook niet terug te vorderen zijn.

Ondernemers die onder het lage BTW-tarief vallen (9%) of sterker nog, vrijgestelde of verlegde omzet hebben, maken wel vaak kosten die onder het hoge tarief vallen (21%). Deelname aan de OVOB is dan vaak niet aan te raden, immers de betaalde BTW bij inkoop is hoger dan de ontvangen BTW bij verkoop.Het is voor elke situatie anders. Wat zijn de verwachtingen voor de omzet? Vanaf 2020 is het omzet gerelateerd en niet meer afhankelijk van het totaal af te dragen bedrag aan BTW.Voorbeeld 1KOR in 2019. Stel € 14.000 omzet, BTW 21%. Af te dragen BTW € 2.940. De voorbelasting (inkopen/investeringen) bedraagt € 1.800. Per saldo € 1.140 af te dragen BTW. Door huidige KOR-regeling wordt dit verminderd tot nul.OVOB in 2020. De € 14.000 omzet is vrijgesteld van BTW. Geen belaste prestaties dus ook geen voorbelasting in aftrek mogelijk. Door OVOB is de af te dragen BTW én de terug te vragen BTW nul.Niet deelnemen aan OVOB in 2020. Het per saldo af te dragen bedrag aan BTW van € 1.140 moet overgemaakt worden op de rekening van de Belastingdienst.

Voorbeeld 2

KOR in 2019. 
Stel € 19.000 omzet, BTW 9%. Af te dragen BTW € 1.710. De voorbelasting (inkopen/investeringen) bedraagt € 3.520. Per saldo € 1.810 te vorderen BTW. Terug te ontvangen van de Belastingdienst € 1.810.

OVOB in 2020. 
De € 19.000 omzet vrijgesteld van BTW factureren. Geen belaste prestaties dus ook geen BTW in aftrek. Door de OVOB is de af te dragen BTW én de terug te ontvangen BTW nul.

Niet deelnemen aan OVOB in 2020. 
De af te dragen BTW van € 1.710 wordt verminderd met de voorbelasting van € 3.520. Het per saldo te ontvangen bedrag aan BTW van € 1.810 ontvangt u van de Belastingdienst.


Voorbeeld 3


KOR in 2019. Stel € 17.500 omzet, BTW 21%. Af te dragen BTW € 3.675. De voorbelasting (inkopen/investeringen) bedraagt € 2.800. Per saldo € 875 te betalen BTW. Door huidige KOR-regeling wordt dit verminderd tot nul.

OVOB in 2020. De € 17.500 omzet vrijgesteld van BTW factureren. Geen belaste prestaties dus ook geen BTW in aftrek. Door OVOB is de af te dragen én de terug te ontvangen BTW nul.

Niet deelnemen aan OVOB in 2020. € 17.500 omzet tegen 21% BTW = € 3.675 af te dragen BTW. Voorbelasting € 2.800. Door niet deelnemen aan de OVOB betaald u € 875 aan BTW aan de Belastingdienst.

Dan nog even dit

Indien uw omzet in 2019 hoger is dan € 20.000 of de verwachting is dat uw omzet in 2020 de € 20.000 zal overschrijden, kunt u niet deelnemen aan de OVOB.

Advies

Nagenoeg elke situatie is uniek. In de maand september kunnen we een afspraak inplannen om te bekijken wat wijsheid is in uw situatie als u daar behoefte aan heeft. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.


Deelnemen aan OVOB?

Wilt u deelnemen aan de OVOB? Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. Wij regelen dan uw aanmelding bij de Belastingdienst.